KPiR

Podatkowa Książka Przychodów i Rozchodów to forma uproszczonej ewidencji księgowej przeznaczona dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Z takiej formy księgowości skorzystać mogą zarówno podatnicy, którzy rozpoczynają działalność gospodarczą jak również pozostali, których przychody w roku podatkowym nie przekroczyły równowartości 1.200.000 euro w przeliczeniu na PLN. 

Do działań naszej firmy należeć będzie: 
  • prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów czyli ewidencjonowanie zdarzeń gospodarczych, 
  • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych z uwzględnieniem planów amortyzacji, 
  • obliczanie miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz sporządzanie deklaracji VAT-7 i VAT-7K oraz VAT-UE, 
  • prowadzenie rejestru podatku należnego i naliczonego,
  • rozliczanie dochodu lub straty na koniec roku podatkowego po zamknięciu księgi uwzględniające sporządzony przez klientów spis z natury, 
  • zakres konsultacji księgowo-podatkowych związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, 
  • sporządzenie zeznania rocznego dla osoby prowadzącej działalność lub wspólnika,
  • przygotowywanie dokumentów finansowych do banków lub innych instytucji np. GUS,
  • reprezentacja w Urzędzie Skarbowym w oparciu o udzielone pełnomocnictwo.