Audyt

Kolejnym obszarem działalności firmy ABK jest badanie i przeglądy sprawozdań finansowych oraz inne usługi poświadczające.

Wszelkie usługi wykonywane są zgodnie ze standardami i obowiązującymi przepisami prawa: 
  • Ustawą o rachunkowości,
  • Ustawą o biegłych rewidentach i ich samorządzie,
  • Krajowymi Standardami Rewizji Finansowej,
  • Międzynarodowymi Standardami Rewizji Finansowej, 
  • Kodeksem etyki zawodowej biegłych rewidentów.