Księgi handlowe

Księgi Handlowe to forma rozbudowanej ewidencji zdarzeń gospodarczych, która zgodnie z obowiązującymi przepisami przeznaczona jest dla spółek kapitałowych oraz pozostałych podmiotów a także dla osób fizycznych i spółek osobowych, których przychody w ciągu roku podatkowego przekroczyły równowartość 1.200.000,00 euro w przeliczeniu na PLN.
Prowadzenie ksiąg handlowych to ewidencja zdarzeń gospodarczych na podstawie dokumentów i dowodów księgowych oraz ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych z uwzględnieniem planów amortyzacji. 


W ramach kompleksowej obsługi oferujemy: 
 • obliczanie miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) lub osób fizycznych (PIT),
 • sporządzanie faktur wewnętrznych niezbędnych do rozliczenia transakcji wewnątrzwspólnotowych nabyć (WNT), wewnątrzwspólnotowych dostaw (WDT), import, eksport, 
 • prowadzenie rejestrów podatku należnego i naliczonego, 
 • sporządzanie deklaracji VAT-7, VAT-UE, 
 • sporządzanie miesięcznych zestawień księgowych wymaganych przepisami ustaw (księgi rachunkowe, zestawienia obrotów i sald, rejestry sprzedaży i zakupu-VAT itp.), 
 • sporządzenie zeznania rocznego w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT-8), 
 • inwentaryzacja należności i zobowiązań z kontrahentami, 
 • zamknięcie ksiąg na koniec roku obrotowego, sporządzenie sprawozdania finansowego. 

 

Dodatkowo:

 • przygotowujemy dokumenty finansowe do banków i innych instytucji (np. leasing), 
 • sporządzamy sprawozdania statystyczne (GUS), 
 • udzielamy konsultacji księgowo- podatkowych związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą,
 • reprezentacja w Urzędzie Skarbowym w oparciu o udzielone pełnomocnictwo.