Kadry/Płace

Obsługa kadrowo-płacowa firmy obejmuje pełny zakres prac związanych z zatrudnionymi pracownikami zarówno na umowę o pracę, jak również na inne umowy cywilno -prawne (umowa zlecenie, umowa o dzieło itp.). 


W zakresie płac wykonujemy: 
  • naliczanie wynagrodzeń pracowników stosownie do postanowień umów, przepisów prawa, regulaminów pracy, 
  • sporządzanie list płac, sporządzenie i przesyłanie do ZUS deklaracji miesięcznych, 
  • wystawienie zaświadczeń o zarobkach, 
  • przygotowanie druków rozliczeniowych, 
  • sporządzanie i przesyłanie deklaracji podatkowych do właściwego Urzędu Skarbowego. 

W zakresie kadr: 

  • przygotowanie umów o pracę, 
  • sporządzenie umów o dzieło, umów zleceń i rachunków, 
  • rozliczanie pracowników z wykorzystywanych dni urlopów wypoczynkowych oraz zwolnień lekarskich, 
  • rejestracja pracowników i członków ich rodzin w ZUS, 
  • sporządzanie i wydawanie świadectw pracy, zaświadczeń i innych dokumentów dotyczących zatrudnienia i wynagrodzeń pracowników.