O firmie

Biuro usług księgowych i audytorskich zostało założone w 1994 roku i prowadzi usługi w zakresie rachunkowości, podatków, kadr i płac oraz badania sprawozdań finansowych.

Posiadamy certyfikat Ministerstwa Finansów nr 19442/00 oraz wpis do rejestru biegłych rewidentów nr 12716. Naszym klientom gwarantujemy poufność, pełne bezpieczeństwo informacji danych finansowych i profesjonalnej jakości usługi. Zapewniamy naszym klientom najwyższą staranność zawodową zgodną z obowiązującymi przepisami prawa. W swojej pracy zawodowej kierujemy się odpowiedzialnością, rzetelnością i sumiennością. Gwarantujemy dostosowanie usług do indywidualnych potrzeb klienta i staramy się wychodzić naprzeciw oczekiwaniom klientów szanując ich czas.Firma posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności zawodowej.

Współpracujemy z doradcami podatkowymi, prawnikami, rzeczoznawcami i specjalistami z zakresu prawa pracy.